روز آتش نشان

بزرگداشت روز آتش نشان سال تحصیلی 99_98

ببرگزاری و بزرگداشت روز آتش نشان سال تحصیلی 99_98 با حضور دانش آموزان عزیز

گزارش تصویری